EkonomiFinans

Tüketim

Tüketim Nedir?

Tüketim, mal ve hizmetlerin bir hane halkı tarafından kullanılması olarak tanımlanır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) hesaplamasında bir bileşendir. Makroekonomistler tipik olarak tüketimi genel ekonominin bir vekili olarak kullanırlar.

Bir işi değerlendirirken, bir finansal analist, iş endüstrisindeki tüketim eğilimlerine bakar. Finansal modelin varsayım bölümünde analiste yardımcı olduğu için önemli bir adımdır.

Neoklasik İktisatta Tüketim

Neoklasik iktisatçılar, tüketimi bir ekonomik faaliyetin nihai amacı olarak görürler, bu nedenle kişi başına değer, bir ekonomideki üretken başarıyı belirlemede önemli bir faktördür.

Makroekonomistler bu ekonomik ölçüyü iki nedenden dolayı kullanırlar. Birincisi, her hanedeki toplam tasarrufları değerlendirmek; Tasarruf, gelirin mal ve hizmetlerin tüketilmesinde kullanılmayan kısmını ifade eder. Ekonomideki toplam tasarruflar, ulusal sermaye arzını besler. Bu nedenle, bir ekonominin uzun vadeli üretken kapasitesini değerlendirmek için kullanılabilir.

İkinci olarak, tüketimsel davranış ekonomideki toplam ulusal çıktının iyi bir ölçüsünü sağlar. Toplam çıktı, iş döngüsündeki makroekonomik dalgalanmaların nedenlerini anlamak için kullanılabilir.

Davranış verileri, yoksulluğu ölçmek, hanelerdeki emeklilik oranını anlamak ve ekonomideki rekabet teorilerini test etmek için kullanılabilir. Hanelerden elde edilen veriler, makroekonomistlerin harcama davranışını anlamalarına olanak tanır ve rakamlar, tüketim ile işsizlik ve eğitim maliyetleri gibi faktörler arasındaki ilişkileri incelemek için kullanılabilir.

Tüketim Nedir?

Tüketimin Önemi

Modern ekonomistler, ülkenin şu anda faaliyet gösterdiği ekonomik sistemi karakterize ettiği için ekonomideki tüketim düzeyine çok önem veriyor.

1. Tüm ekonomik faaliyetlerin başlangıcı

Tüketim, tüm insan ekonomik faaliyetlerinin başlangıcıdır. Kişi bir şeyi arzu ederse, bu arzusunu tatmin etmek için harekete geçer. Böyle bir çabanın sonucu, aynı zamanda insan isteklerinin tatmini anlamına gelen tüketimdir.

2. Ekonomik faaliyetlerin sona ermesi

Örneğin, bir kişi bir sandviç isterse, sandviçi yapmak için çaba gösterecektir. Bir kez yapıldıktan sonra, yiyecek tüketilmekte ve ekonomik bir faaliyetin sona ermesiyle sonuçlanmaktadır.

3. Tüketim üretimi yönlendirir

Ekonomist Adam Smith’e göre, “Tüketim, tüm üretimin tek amacıdır.” Bu, mal ve hizmet üretiminin tüketim düzeyine bağlı olduğu anlamına gelir.

4. Ekonomik teoriler

Tüketimin teorisi incelenmesinde, ekonomistlerin Talep Yasası, Tüketici Fazlası kavramı ve Azalan Marjinal Fayda Yasası gibi sayısız teoriyi formüle etmesine yardımcı olmuştur. Bu teoriler, analistlerin bireysel davranışın ekonomideki girdi ve çıktıyı nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olur.

5. Devlet teorileri

Tüketim alışkanlıkları da hükümetin teoriler formüle etmesine yardımcı oluyor. Asgari ücret oranı ve vergi oranı, kişilerin alışkanlıklarına göre belirlenmektedir. Ayrıca, hükümetin bir ülkedeki temel ve temel olmayan malların üretimi konusunda kararlar almasına yardımcı olur. Aynı zamanda hükümete ekonomideki tasarruf/harcama oranı hakkında fikir verir.

6. Gelir ve istihdam teorisi

John Maynard Keynes tarafından ortaya konan Keynesyen iktisat altında gelir ve istihdam teorisinde tüketimi önemli bir rol oynamaktadır. Keynesyen teori, mal ve hizmetlerin tüketilmesi, bu mal ve hizmetlere olan talebi artırmazsa, üretimde düşüşe yol açacağını belirtir. Üretimdeki düşüş, işletmelerin işçileri işten çıkaracağı ve işsizlikle sonuçlanacağı anlamına gelir. Böylece tüketim, bir ekonomideki gelir ve çıktının belirlenmesine yardımcı olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu