Ekonomi

Toplam Talep Bileşenleri-2

Toplam Talep Diğer Bileşenleri

Toplam talep denkleminin üçüncü parçası I(r)’dir. Bu, yatırım harcamalarının reel faiz oranının bir fonksiyonu olduğu anlamına gelir. Yani, reel faiz oranı arttıkça borçlanma maliyeti arttığı için yatırım harcamaları düşmektedir. Reel faiz oranı, medyada yayınlanan ve beklenen enflasyona göre düzeltilen nominal faiz oranıdır. Firmalar yatırım harcamalarını düşündüklerinde, rutin olarak nominal faiz oranını, enflasyonu ve reel faiz oranını hesaba katarlar. Yatırım harcamalarına örnek olarak makineler, binalar, eğitim ve yeni konutlar dahildir.

Toplam talep denkleminin dördüncü parçası G’dir. Devlet harcamaları, hükümet tarafından yapılan her harcamayı kapsar. Hükümet tarafından harcanan toplam para miktarı genellikle şaşırtıcıdır. Aslında, kamu harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılanın üçte birinden fazlasını oluşturması alışılmadık bir durum değildir. Siyasi partiler yıllık bütçelerindeki programları için yarışırken, hükümet harcamalarının düzeyi hararetle tartışılan bir konudur. Devlet harcamalarına örnek olarak devlet çalışanlarına verilen maaşlar, savunma harcamaları, refah ve sosyal güvenlik programları ve dış yardım dahildir.

Formül Diğer Açıklamaları

Toplam talep denkleminin beşinci parçası NX(e)’dir. Net ihracat, ihracat ve ithalat arasındaki fark olarak tanımlanır. Net ihracatın reel döviz kuruna bağlı olduğunu bilmek önemlidir. Reel döviz kuru yükseldikçe yerli paranın değeri göreli olarak daha değerlidir ve dolayısıyla yerli malın fiyatı yabancı malın fiyatına göre nispeten daha pahalıdır. Bu durumda ihracat düşer, ithalat artar ve net ihracatın düşmesine neden olur. İlginç bir şekilde, gelişen bir yerel ekonomi, daha yüksek bir reel döviz kuruyla ve dolayısıyla daha düşük net ihracatla sonuçlanacaktır. İhracat örnekleri arasında ABD’de üretilen ve Asya ülkelerinde satılan otomobiller ve elektronik ürünler sayılabilir. İthalat örnekleri, Yeni Zelanda’da yetiştirilen ve ABD’de satılan meyve ve sebzeleri içerir.

Y = C(Y – T) + I(r) + G + NX(e) toplam talebi denklemi artık çözüldü. Bu denklemin çıktı, milli gelir ve GSYİH gibi birçok anlamı vardır. Toplam talep denkleminde temsil edilmeyen bir ekonomik faaliyeti düşünmek zor veya imkansızdır. Bu, toplam talep fikridir: bir ekonomideki tüm ekonomik faaliyetleri yakalamak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu