EkonomiFinans

Sermaye Akışı

Sermaye Akışları Hakkında

Çok Uluslu Şirketlerden gelen sermaye girişleri, Avrupa ekonomilerine yapılan içe dönük yatırımları ifade eder. Sermaye akışları, mülk, varlıklar ve devlet tahvilleri gibi varlıkların satın alınmasını da içerebilmektedir. Bu sermaye girişlerinin etkisi, artan Yatırım seviyelerini içerir. ÇUŞ’lar ekonomiye yatırım enjekte eder. Bu, ekonomi için çeşitli faydalar sağlar. AD’nin bir bileşeni olarak, daha yüksek Yatırım AD’yi artıracak ve ekonomik büyümeye neden olacaktır. Bu, daha düşük işsizlik seviyelerine yol açmalıdır.

Ancak, toplam Toplam Talebin bir yüzdesi olarak, ÇUŞ’lardan gelen yatırım oldukça küçüktür. Bu nedenle, AD üzerindeki etkisi oldukça sınırlı olabilmektedir. Artan AD’nin etkisi ekonominin durumuna bağlıdır. Örneğin, İrlanda düşük büyüme ve yüksek işsizliğe sahipken, içe dönük yatırımlar ekonomiyi canlandırmaya yardımcı oldu. Ancak ekonomi tam kapasiteye yakınsa artan AD enflasyona neden olabilmektedir.

Nedenler Hakkında

Artan üretken kapasite; İçe dönük yatırım yalnızca AD’yi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Toplam Arzı da artıracaktır. Yeni fabrikalara yatırım, üretim kapasitesini artırır ve AS’nin sağa kayması gerekir. Bu, enflasyon olmadan ekonomik büyümede bir artış sağlar.

Teknolojik gelişmeler; ÇUŞ’lar yalnızca yeni kapasiteye yatırım yapmayabilir. Ayrıca, işgücü verimliliğini artırmaya yardımcı olan yeni çalışma uygulamalarını da tanıtabilirler. Örneğin, Japon firmaları İngiltere’ye yatırım yaptıklarında, çalışma ilişkilerini geliştirmeye ve işgücünden daha fazla yararlanmaya yardımcı oldukları söylendi. Japon firmaları, “Tam zamanında yönetim” gibi yeni uygulamalar ve çalışanlar ile yöneticiler arasında daha az çatışmacı bir tutum ortaya koydu. Bu nedenle, işgücü verimliliğinin artmasına katkıda bulunabilmektedir.

Yurt dışından sermaye girişleri cari açığı finanse etmeye yardımcı olabilmektedir. Sermaye akışını çekerek, Birleşik Krallık hane halklarının daha fazla mal ve hizmet ithal etmesini sağlar. Bu sermaye girişleri olmadan, cari işlemler açığı; ödemeler dengesinde dengeyi sağlamak için döviz kurunda bir devalüasyona yol açacaktır. Yabancı firmalardan yapılan yatırım, malların daha verimli üretilmesi için şans sunar ve yerli firmalar için daha düşük fiyatlara yol açabilmektedir. Sermaye girişleri, mülk ve varlıkların satın alınmasını da içerebilir. Yabancı firmalar ve bireyler; Birleşik Krallık’ta mülk satın almada ve özellikle Londra’da yeni mülk geliştirmeye yatırım yapmada önemli bir rol oynamıştır. Olumlu tarafı, bunu Birleşik Krallık ekonomisine yatırım yapmak ve yeni mülk inşa etmek için fon sağlamak olarak görebiliriz. Ancak; aşırı ısınan bir emlak piyasasında, emlak fiyatlarını uzun vadeli fiyat-gelir oranlarının üzerine iterek ortalama işçiler için daha az uygun fiyatlı hale getirme etkisine sahip olmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu