Ekonomi

Mikroekonomi

Mikroekonomi nedir?

Mikroekonomi, birbirleriyle etkileşime giren bireysel varlıkların dinamiklerini inceleyen ekonomi dalıdır. Özetlemek gerekirse, bir ekonomik sistemin katılımcılarını yöneten güçleri ve davranışları teorize eder.

Mikroekonomi Ne Demektir?

Mikroekonomi, makroekonominin aksine, piyasa katılımcılarının karar verme süreçlerini bireysel olarak açıklamaya odaklanır. Bu katılımcılar bazen bir grup olsalar bile birey olarak kabul edilir, ör. bir ev veya bir şirket. Bir ekonomist, ekonomik kararların nasıl alındığını inceleyerek, ekonomik sistem boyunca kıt kaynakların nasıl tahsis edildiğini anlayabilir. Bu etkileşimler normalde normalin altında bir senaryoda açıklanır; bu, ortam beklenenden farklı davranırsa mikroekonomi tarafından önerilen teorik davranışlardan farklılıklar ve sapmalar olabileceği anlamına gelir.

Mikroekonominin en yaygın olarak bilinen teorileri ve kavramları, arz ve talep yasaları, ekonomik üretim faktörleri ve işgücü piyasası ekonomik dinamikleridir. Örneğin, arz ve talep yasası, bu güçlerin her biri arasındaki etkileşimin, arz edilen malların talep edilen mallarla eşleştiği bir denge fiyatına ulaşacağını söyler. Öte yandan, belirli bir malın fiyatı artarsa, normal şartlar altında talep edilen mal miktarının azalacağını da söyler.

Örnek

Fast Tyres Co., normal otomobiller için farklı lastik setleri üreten bir şirkettir. Şirket şu anda mali durumunu yeniden yapılandırıyor ve bu çabanın bir parçası olarak mevcut fiyat belirleme prosedüründe bir zayıflık tespit ettiler. Her bir ürünün net marjını analiz ederek, karlılığı artırmak için fiyatları %30 artırmaları gerektiği sonucuna vardılar. Bu operasyonla ilgili bir mikroekonomi çalışması şirkete nasıl yardımcı olabilir?

Daha önce kavramsallaştırdığımız gibi, mikroekonomi, birbirleriyle etkileşime giren bireysel varlıkların dinamikleriyle ilgilenir. Bir ekonomist, şirketin müşterilerinin davranışlarını analiz ederek, şirketin genel satış hacmindeki bu artışın etkisini değerlendirebilir. Talebin esnekliği olarak adlandırılan bir mikroekonomi kavramı ve arz ve talep yasaları, mevcut talep miktarının bu artışla ne derece azalacağını ve bunun şirketin finansal yapısını nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu