Ekonomi

Makroekonomi

Makroekonomi nedir?

Makroekonomi, bütün bir ekonomik sistemi açıklayan ve düzenleyen unsurların incelenmesidir. Diğer bir deyişle ekonomilerin dinamiklerini bir bütün olarak ele alan dalıdır.

Makroekonomi Ne Demektir?

Makroekonomik konular, bireyler tarafından fark edilmeden bile çok iyi bilinmektedir. Gazeteler ve medya, diğerleri arasında enflasyon ve işsizlik oranları, gayri safi yurtiçi hasıla rakamları, ödemeler dengesi raporları, faiz oranı değişiklikleri ve politikaları gibi makroekonomik bilgilerle doludur. Bütün bu unsurlar makroekonomi tarafından incelenir. Ekonomistler, her birinin davranışını analiz ederek, ekonomi politikalarının etkinliğini artırmak için yeni teoriler geliştirebilirler. Çoğu ülkede makroekonomik politikalar Merkez Bankaları tarafından yürütülür.

ABD örneğinde, Federal Rezerv, ekonomiyi sağlıklı tutmak için politikalar oluşturmaktan sorumlu kurumdur. Makro ve mikroekonomi arasındaki temel fark; makroekonominin ekonomiyi bütün bir sistem olarak tanımlaması ve mikroekonominin bireysel işletmelerin, pazarların veya endüstrilerin dinamiklerine odaklanmasıdır. Makroekonomik politikaların amacı, ekonominin genel istikrarını sağlamaktır.

Örnek

Bay Hardwell, bir finans şirketinin Baş Yatırım Görevlisidir. Görevi, şirket için yeni yatırım fırsatlarını belirlemek ve değerlendirmektir. Birkaç gün önce; genişleme projelerini finanse etmek için belirli bir hisse yüzdesi sunan bir Japon şirketinden bir teklif aldı. Şirketin ana işi yurt içidir, bu da mallarını çoğunlukla Japon pazarında sattıkları anlamına gelir. Bu, Bay Hardwell’in şirketi bireysel bir varlık olarak gözden geçirmeden önce o piyasayı değerlendirmesi gerektiği anlamına gelir. Bu analizde makroekonominin rolü ne olurdu?

Daha önce tartıştığımız gibi, makroekonomi bütün bir ekonomik sistemin dinamiklerini açıklar ve düzenler. Bay Hardwell, bu yatırım fırsatının gerçekte ne kadar çekici ve güvenli olduğunu anlamak için Japon ekonomisinin makroekonomik durumunu araştırmalıdır. Enflasyon, döviz kuru, işsizlik seviyesi ve faiz oranı gibi değişkenleri analiz ederek; bu iş anlaşmasının potansiyellerini daha iyi anlamaya başlayabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu