EğitimEkonomi

Kurumsal Kâr Artışı

Kurumsal Kâr Artışı Hakkında

Farklı önlemlerle, ABD şirket kârı son yirmi yılda önemli ölçüde arttı. Genel hasılatın %10,5’ine denk geliyor. 2021’de ABD’nin vergi sonrası şirket kârı 2.700 milyar seviyesinde bulunmaktadır.

Kurumsal kâr artış için bir faktör küreselleşmedir. GSYİH, ABD sakinlerinin sahip olduğu geliri ölçer. Bu nedenle, Apple (ABD’ye ait şirket) Çin’de iPhone üretmekten kâr elde ettiğinde, bu kârın bir kısmı ABD’ye geri dönüyor. ABD kurumsal karı, denizaşırı operasyonları tarafından büyütülür. Bu nedenle, çok uluslu operasyonlarla ABD şirketleri, ABD ekonomisinden doğrudan değil, denizaşırı ülkelerde de kâr elde ediyor. ABD’li çokuluslu şirketler kârın daha fazlasını ABD’ye geri gönderirse, vergi sonrası şirket kârındaki artışın daha yüksek olacağına dikkat edin. Bunun yerine büyük çokuluslu şirketlerin çoğu, nominal olarak %35 olan ABD kurumsal kârını ödememek için vergi cennetlerinde kârlarını denizde tutuyor.

Kâr ve Tekel

Çeşitli araştırmalar, ölçek ekonomileri, marka sadakati ve giriş engelleri yoluyla pazarlarına hükmedebilecek konumda olan “süper yıldız” firmaların büyümesiyle birlikte pazar konsantrasyonunda bir artış olduğunu göstermiştir. Bunlara Apple, Amazon, Walmart, Microsoft, Google, Facebook gibi firmalar dahildir. Bu, firmaların baskın konumlarını kaybetmeden fiyatları artırmalarını ve tekelci bir maksimize edici fiyat belirlemelerini sağlar. 2020’de Facebook 85 milyar dolar gelir elde etti. 2021’in ikinci çeyreğinde, Facebook 9 milyar dolar kâr elde etmiştir.

Pazar yoğunlaşmasını ölçerken yabancı şirketlerin pazar payını dahil etmek önemlidir. Örneğin; araba imalatında az sayıda ABD şirketi vardır. Ancak ABD’de satış yapan yabancı şirketleri dahil ederseniz, pazar çok daha rekabetçidir. Bununla birlikte; teknoloji alanında, piyasalar giderek büyük tekellere kaymıştır. Emek payının ölçümü konusunda bazı anlaşmazlıklar olsa da sermayenin değer kaybetmesi; serbest meslek ve konut gibi faktörlerdir. En tepedeki %1’in kazançları hariç tutulsaydı, emek payındaki düşüş daha da büyük olurdu.

Emek gelirindeki düşüş payındaki bir faktör, sendikaların gücündeki düşüş ve zayıf bir asgari ücrettir. ABD’de sendika üyeliği 1983’te %20,1’den 2019’da %10,3’e düştü. Bu; işçilerin ücret artışları ve verimlilik artışından pay talep etme konusunda daha zayıf bir konumda olduğu anlamına geliyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu