Ekonomi

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Türleri

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Türleri Nelerdir?

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, her biri biraz farklı bilgiler sağlayan çeşitli şekillerde rapor edilebilir.

Nominal GSYİH

Nominal GSYİH, hesaplamasında cari fiyatları içeren bir ekonomideki ekonomik üretimin bir değerlendirmesidir. Başka bir deyişle, büyüme rakamını şişirebilecek enflasyonu veya yükselen fiyatların hızını ortadan kaldırmaz. Nominal GSYİH içinde sayılan tüm mal ve hizmetler; bu mal ve hizmetlerin o yıl fiilen satıldığı fiyatlarla değerlenmektedir. Nominal GSYİH, ülkelerin GSYİH’lerini tamamen finansal olarak karşılaştırmak için yerel para birimi veya ABD doları cinsinden döviz piyasası döviz kurlarında değerlendirilir.

Nominal GSYİH, aynı yıl içindeki farklı çıktı çeyreklerini karşılaştırırken kullanılır. İki veya daha fazla yılın GSYİH’sini karşılaştırırken, gerçek GSYİH kullanılır. Bunun nedeni, aslında, enflasyon etkisinin ortadan kaldırılmasının, farklı yılların karşılaştırmasının yalnızca hacme odaklanmasına izin vermesidir.

Reel GSYİH

Reel GSYİH, enflasyon veya deflasyonun etkisini zaman içindeki çıktı eğiliminden ayırmak için fiyatların yıldan yıla sabit tutulduğu; belirli bir yılda bir ekonomi tarafından üretilen mal ve hizmetlerin miktarını yansıtan enflasyona göre düzeltilmiş bir ölçüdür. GSYİH, mal ve hizmetlerin parasal değerine dayandığından enflasyona tabidir.

Artan fiyatlar, bir ülkenin GSYİH’sini artırma eğiliminde olacaktır. Ancak bu, üretilen mal ve hizmetlerin miktarında veya kalitesinde herhangi bir değişikliği mutlaka yansıtmaz. Bu nedenle, yalnızca bir ekonominin nominal GSYİH’sine bakarak; rakamın üretimdeki gerçek bir genişleme nedeniyle mi? yoksa yalnızca fiyatlar yükseldiği için mi arttığını söylemek zor olabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu