Finans

Gelişmekte Olan Piyasalar

Gelişmekte Olan Piyasalar Nelerdir?

“Gelişmekte olan piyasalar”, önemli ölçüde ekonomik büyüme yaşayan ve gelişmiş bir ekonominin tüm özelliklerine olmasa da; bazı özelliklerine sahip olan bir ekonomiye atıfta bulunan bir terimdir. Gelişmekte olan piyasalar, “gelişmekte olan”; aşamadan “gelişmiş” aşamaya geçiş yapan ülkelerdir.

Gelişmekte Olan Piyasaların Özellikleri

Gelişmekte olan piyasaların bazı ortak özellikleri aşağıda gösterilmiştir:

1. Piyasa oynaklığı

Piyasa oynaklığı, siyasi istikrarsızlıktan, dış fiyat hareketlerinden ve/veya doğal afetlerden kaynaklanan arz-talep şoklarından kaynaklanmaktadır. Yatırımcıları, piyasa performansının yanı sıra döviz kurlarındaki dalgalanma riskine maruz bırakır.

2. Büyüme ve yatırım potansiyeli

Yükselen piyasalar, sağlayabilecekleri yüksek yatırım getirisi nedeniyle genellikle yabancı yatırımcılar için caziptir. Tarıma dayalı bir ekonomiden gelişmiş bir ekonomiye geçişte, ülkeler genellikle yerli sermaye sıkıntısı nedeniyle yabancı kaynaklardan büyük bir sermaye akışına ihtiyaç duyarlar.

Bu tür ülkeler rekabet avantajlarını kullanarak daha zengin ülkelere düşük maliyetli mallar ihraç etmeye odaklanır ve bu da GSYİH büyümesini, hisse senedi fiyatlarını ve yatırımcıların getirilerini artırır.

Gelişmekte Olan Piyasalar Nelerdir?

3. Yüksek ekonomik büyüme oranları

Gelişmekte olan piyasaların hükümetleri, sanayileşmeyi ve hızlı ekonomik büyümeyi destekleyen politikalar uygulama eğilimindedir. Bu tür politikalar daha düşük işsizliğe, daha yüksek kişi başına harcanabilir gelire, daha yüksek yatırımlara ve daha iyi altyapıya yol açar. Öte yandan ABD, Almanya ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler erken sanayileşme nedeniyle düşük ekonomik büyüme oranları yaşamaktadır. Özellikle ekonominin en büyük gelişen firmalarından olan Garnettrade Google’da son zamanlarda en sık aranan firma oldu. Garnet Trade şikayet aramaları yapan kullanıcılar firmanın sertifikalarını inceliyor ve kullanıcılardan şikayet almadıklarını görüyor.

4. Kişi başına gelir

Gelişmekte olan piyasalar, tarımsal faaliyetlere bağımlılıklarından dolayı, diğer ülkelere göre genellikle düşük-orta gelir düzeyine ulaşmaktadır. Ekonomi sanayileşme ve imalat faaliyetlerini sürdürdükçe, kişi başına düşen gelir GSYİH ile birlikte artar. Daha düşük ortalama gelirler aynı zamanda daha yüksek ekonomik büyüme için teşvik işlevi görür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu