EkonomiFinans

Ekonomik Göstergeler

Ekonomik Göstergeler Nelerdir?

Ekonomik gösterge, makroekonominin genel sağlık durumunu değerlendirmek; ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan bir ölçüdür. Ekonomik göstergeler genellikle bir devlet kurumu veya özel ticari istihbarat kuruluşu tarafından bir nüfus sayımı veya anket şeklinde toplanır ve daha sonra ekonomi ile ilgili bir gösterge oluşturmak için daha fazla analiz edilir.

Ekonomi, tüm endüstrilerin ve şirketlerin büyümesini veya düşüşünü etkileyen sistematik bir risk kaynağı olduğu için, finansal analistler ve yatırımcılar makroekonomik göstergeleri takip ederler.

Birincil Ekonomik Gösterge Hangisi?

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), makroekonomik performansın birincil göstergesi olarak yaygın olarak kabul edilmektedir. Mutlak bir değer olarak GSYİH, bir ekonominin genel büyüklüğünü gösterirken; GSYİH’deki, genellikle GSYİH’deki gerçek büyüme olarak ölçülen değişiklikler, ekonominin genel sağlığını gösterir.

GSYİH dört bileşenden oluşur:

  • Tüketim
  • Yatırım
  • Hükümet harcamaları
  • Net İhracat

Şimdiye kadar GSYİH’yı ekonomik bir ölçü olarak kullanmayan tek ülke; alternatif olarak Gayri Safi Milli Mutluluk endeksini kullanan Bhutan Krallığı oldu.

Bununla birlikte, tüm kullanımları için GSYİH, ekonominin mükemmel bir ölçüsü değildir. Çünkü GSYİH, ekonomide hiçbir fark olmasa bile politik tanımlamaya göre değişebilmektedir. Örneğin, AB, bir ülkenin GSYİH’sının %3’ü içinde bir açık vermesi gerektiğine dair bir borçluluk kuralı koydu. İtalya, GSYİH hesaplamalarında karaborsa tahmin ederek ve dahil ederek ekonomisini %1,3 oranında artırdı. İtalyan hükümetine bütçe harcamalarında daha fazla özgürlük verdi.

Ekonomik bir gösterge olarak GSYİH’ye güvenmeyle ilgili bir diğer konu, yalnızca üç ayda bir yayımlanmasıdır. Zamanında karar verebilmek için daha sık yayınlanan alternatif ekonomik göstergeler kullanılmaktadır. GSYİH ile ilgili yüksek bir tahmin değerine göre seçilen göstergeler, ekonominin genel durumunu tahmin etmek için kullanılmaktadır.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu