EğitimEkonomi

Toplam Talep Eğrisindeki Kaymalar

Toplam Talep Eğrisinde Sola Kayma

Toplam talep eğrisinin kaymasına neden olacak birçok eylem vardır. Misal; toplam talep eğrisi sola kaydığında, herhangi bir fiyat seviyesinde talep edilen toplam mal ve hizmet miktarı düşer. Bu, ekonominin daralması olarak düşünülebilmektedir.

Ekonominin daralmasına neyin neden olduğunu anlamak için talep eğrisinin temel denklemiyle başlayalım. Fiyat seviyesinin doğrudan toplam talep denkleminde olmadığını hatırlayın. Aksine, denklemdeki terimlerin her birinde örtüktür. Toplam talebin C(Y – T) + I(r) + G + NX(e) = Y’den oluştuğunu biliyoruz. Bu nedenle, bu terimlerden herhangi birinde bir azalma toplam talep eğrisinde bir kaymaya yol açacaktır. sol.

Toplam talep eğrisinde kaymaya yol açacak ilk terim C(Y – T)’dir. Bu terim, tüketimin harcanabilir gelirin bir fonksiyonu olduğunu belirtmektedir. Harcanabilir gelir azalırsa tüketim de azalır. Tüketimi azaltmanın birçok yolu vardır. Vergilerdeki bir artış bu etkiyi yaratacaktır. Benzer şekilde, gelirde bir düşüş – vergilerin sabit kalması – bu etkiye sahip olacaktır. Son olarak, marjinal tüketim eğilimindeki bir azalma veya tasarruf oranındaki bir artış da tüketimi azaltacaktır.

Toplam Talep Eğrisinde Sola Kayma

Diğer Açıklamalar

Toplam talep eğrisinde kaymaya neden olacak ikinci terim I(r)’dir. Bu terim, yatırımın faiz oranının bir fonksiyonu olduğunu belirtir. Faiz oranı yükselirse, yatırım maliyeti arttıkça yatırım düşer. Yatırımın düşmesinin birkaç yolu vardır. Faiz oranı, örneğin daraltıcı para veya maliye politikası nedeniyle yükselirse, yatırım düşecektir. Benzer şekilde, kısa vadede, genişlemeci maliye politikası da dışlama meydana geldikçe yatırımların düşmesine neden olacaktır. Yatırımdaki düşüşün bir başka ilginç nedeni de yatırım harcamalarında dışsal bir azalmadır. Bu, firmalar faiz oranını dikkate almadan daha az yatırım yapmaya karar verdiğinde ortaya çıkar.

Toplam talep eğrisinde kaymaya yol açacak terim değişkeni G’dir. Bu terim, devlet harcamalarının tamamını kapsar. Hükümet harcamalarının değiştirilmesinin tek yolu maliye politikasıdır. Bütçe tartışmasının devam eden bir siyasi savaş alanı olduğunu hatırlayın. Bu nedenle, devlet harcamaları düzenli olarak değişme eğilimindedir. Vergi politikasından bağımsız olarak hükümet harcamaları azaldığında, toplam talep azalır ve böylece sola kayar.

Toplam talep eğrisinde kaymaya yol açacak dördüncü terim NX(e)’dir. Bu terim, ihracatın ithalatın çıkarılması olarak tanımlanan net ihracatın reel döviz kurunun bir fonksiyonu olduğu anlamına gelir. Reel döviz kuru yükseldikçe dolar güçleniyor, ithalatın artmasına ve ihracatın düşmesine neden oluyor. Böylece faiz oranı üzerinden reel döviz kurunu yükselten politikalar net ihracatın düşmesine ve toplam talep eğrisinin sola kaymasına neden olacaktır. Yine, ihraç malları talebindeki dışsal bir azalma veya ithal mallar talebindeki dışsal bir artış, net ihracat düştükçe toplam talep eğrisinin sola kaymasına neden olacaktır. Bu tür dışsal kaymaya bir örnek, zevklerdeki veya tercihlerdeki bir değişiklik olabilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu