Eğitim

Talep Hakkında Bilgiler

Talep ve Talep Edilen Miktar

Ekonomik düşüncede talep olgusu ile talep edilen miktar arasındaki farkı anlamak önemlidir. Grafikte “talep” terimi, A, B ve C ile çizilen yeşil çizgiyi ifade eder. Tüketici isteklerinin aciliyeti ile eldeki ekonomik malın birim sayısı arasındaki ilişkiyi ifade eder. Talepteki bir değişiklik, bu eğrinin pozisyonunun veya şeklinin değişmesi anlamına gelir; tüketici istek ve ihtiyaçlarının altında yatan modelde, onları tatmin etmek için mevcut araçlara kıyasla bir değişikliği yansıtır.

Öte yandan, “talep edilen miktar” terimi, yatay eksen boyunca bir noktayı ifade eder. Talep edilen miktardaki değişiklikler, tüketici tercihlerinin modelinde herhangi bir değişiklik ima etmeden kesinlikle fiyattaki değişiklikleri yansıtır. Talep edilen miktardaki değişiklikler, fiyattaki bir değişiklik nedeniyle talep eğrisinin kendisi boyunca hareket anlamına gelir. Bu iki fikir genellikle birbiriyle karıştırılır, ancak bu yaygın bir hatadır; yükselen (veya düşen) fiyatlar talebi azaltmaz (veya artırmaz), talep edilen miktarı değiştirir.

Talebi Etkileyen Faktörler

Peki değişim neyi talep ediyor? Talep eğrisinin şekli ve konumu birkaç faktörden etkilenebilir. Artan gelirler, insanlar daha fazla harcamaya istekli olduklarından, normal ekonomik mallara olan talebi artırma eğilimindedir. Belirli bir ekonomik malla rekabet eden yakın ikame ürünlerin mevcudiyeti; aynı tür tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılayabildiklerinden, o mala olan talebi azaltma eğiliminde olacaktır. Tersine, birbirini tamamlayan malların mevcudiyeti, ekonomik bir mal için talebi artırma eğiliminde olacaktır. Çünkü iki malın birlikte kullanılması tüketiciler için fıstık ezmesi ve jöle gibi ayrı ayrı kullanmaktan daha değerli olabilecektir.

Gelecekteki beklentiler, arka plandaki çevresel koşullardaki değişiklikler veya bir malın gerçek veya algılanan kalitesinde meydana gelen değişiklik gibi diğer faktörler; malın nasıl kullanılabileceğine ve ne kadar acil olduğuna ilişkin tüketici tercihlerinin modelini değiştirdiği için talep eğrisini değiştirebilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu