Eğitim

Kavramsal Çerçeve

Kavramsal Çerçeve Nedir?

Muhasebe Kavramsal Çerçeve (ACF), çeşitli muhasebe metodolojilerinde yorumlamada tekdüzeliği sağlamak için Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geliştirilen bir dizi muhasebe hedefi ve esasıdır.

Kavramsal Çerçeve Ne Anlama Geliyor?

kavramsal çerçevenin tanımı nedir? Muhasebe kavramsal çerçevesi, genel olarak finansal tabloların ve finansal raporlamanın altında yatan temel mantığı detaylandıran bir teoridir.

ACF, finansal tabloların amaçlarını ve kullanıcılarını açıkça tanımlar. Finansal tablolardaki satır öğelerinin tek tip yorumlanması ilkelerini oluşturarak, kavrama tutarlılığı sağlar ve uygulayıcılar arasında tartışma (ve anlaşmazlık çözümü) için bir temel sağlar. Bu, denetçilerin dünya çapında anlaşılabilecek okunaklı raporlar hazırlamasına yardımcı olur. Finansal tabloların unsurlarının (Gelirler, varlıklar, yükümlülükler ve karşılıklar vb.) detaylandırılmasından amaç ve standart anlayışın raporlanmasına kadar muhasebe bilgilerini faydalı kılan temel özellikleri tanımlar.

Örnek

Farklı şirketler ve ülkeler, farklı finansal muhasebe ve raporlama yöntemlerini takip eder. Bu her zaman seçimden kaynaklanmayabilir, aynı zamanda iş modelinin kendisinin bir gereği de olabilir. Örneğin, distribütörlük modeliyle çalışan bir şirket, mallar fabrikadan distribütörden gelen bir satın alma emri karşılığında ayrıldığında satışını kaydeder. Öte yandan, konsinye satış modeli altında çalışan bir şirket, yalnızca mallar gerçekten müşteriye (satış kanalı aracılarına değil) satıldığında bir satış kaydedebilir. Hal böyle olunca da finansal muhasebe ve raporlamada analiz ve raporlama aşamasına gelindiğinde büyüyen farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle, her bir satır öğesinin sabit bir tanım kümesine sahip olmak, raporun hedef kitlesi arasında kavramsal tutarlılığı sağlamak için yararlı ve oldukça vazgeçilmez hale gelir. Ayrıca, potansiyel yatırımcının, fiziksel konumları ve iş modellerindeki farklılıklar ne olursa olsun, hedef şirketlerin performanslarını daha iyi ölçmesine ve karşılaştırmasına yardımcı olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu