EğitimEkonomi

Engel Yasası

Engel Yasası Nedir?

Engel Yasası, hane halkı geliri ile belirli bir mal veya hizmet harcamaları arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir ekonomik teoridir. Aile geliri arttıkça, gıdaya harcanan gelir yüzdesinin azaldığını belirtir. Teori, bir Alman iktisatçı ve istatistikçi olan Ernst Engel tarafından 1857’de tanıtıldı. Engel Yasasının yanı sıra; mikroekonomideki Engel eğrisi ile de ünlüdür.

Engel Yasasını Anlamak

Engel Yasası ekonomide bir gözlemdir. Bir ailenin geliri arttıkça, gıdaya harcanan gelirin oranının düştüğünü, ancak gıdaya yapılan mutlak dolar harcamalarının hala arttığını belirtiyor.

Engel Yasası, aile geliri arttıkça gıda harcamalarının sabit kaldığını varsaymaz. Örneğin, aylık geliri 5.000 ABD Doları olan bir aile, bütçesinin %40’ını (2.000 ABD Doları/5.000 ABD Doları) oluşturan gıdaya 2.000 ABD Doları harcamaktadır. Bu ailenin geliri %40 artarak 7.000 dolara çıkarsa, 2.500 doları gıdaya harcayacak.

Mutlak gıda harcamaları %25 artmasına rağmen, gelire göreli oranı %35.7’ye (2.500$/7.000$) düşmektedir. Orandaki azalma, gıda harcamalarındaki artış oranının gelirdeki artış oranına göre daha düşük olması ile açıklanabilir.

Engel Yasası Nedir?

Engel Yasasının Etkileri

Gıda Talebi Gelir Esnekliği

Engels Yasası, gıda talebinin gelir esnekliğinin pozitif ancak 1’den küçük olduğu anlamına gelir. Talebin gelir esnekliği, bir mala olan talep miktarının gelirdeki her yüzde değişime duyarlılığının bir ölçüsüdür. Talep miktarındaki yüzde değişimin, tüketici gelirindeki yüzde değişime bölünmesiyle hesaplanır.

Bir ailenin geliri arttığında, o aile için gıda harcamaları da tipik olarak artar, bu da tüketicilerin geliri ile gıda talebi arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterir. Gıdanın gelir esnekliğinin pozitif olduğunu göstermektedir.

Ancak gıda harcamalarındaki artışın tüketici gelirlerindeki artıştan daha yavaş olması orantısal olarak azalmaya yol açmaktadır. Yukarıdaki örnekten devam edersek, gelirdeki %40’lık bir artış, gıda harcamalarında %25’lik bir artışa yol açmaktadır. Gıda birim fiyatlarının sabit olduğu varsayıldığında, gıdanın 0,625 (%20/%40) gelir esnekliğini verir. Bu nedenle, gıda talebi gelire göre esnek değildir.

Engel Katsayısı

Engel Yasası, daha düşük gelirli hanelerin, orta veya daha yüksek gelirli hanelere göre gelirlerinin daha büyük bir kısmını gıdaya harcamasını desteklemektedir. Zenginler gelirlerinin daha büyük bir bölümünü eğlence ve lüks mallar gibi diğer öğelere harcama eğiliminde olduklarından, gıda tüketimi tipik olarak yoksul bir ailenin bütçesinin büyük bir bölümünü oluşturur.

Teori, ülke çapında bir ölçeğe genişletilebilir ve ortalama hane halkı geliri daha yüksek olan gelişmiş ülkelerin, daha düşük gelirli gelişmekte olan ülkelere göre, gıdaya harcanan gelirin – Engel katsayısı ile ölçülen – daha düşük bir oranda olduğunu desteklemektedir. Bir ülkenin Engel katsayısı o ülkenin ekonomik durumunu yansıtır. Azalan bir Engel katsayısı, genellikle ülkede artan bir gelir düzeyi ile ekonomik büyümeyi gösterir. Tersine, artan bir Engel katsayısı, bir ülkenin gelir düzeyinde bir düşüşe işaret eder.

Güvenilir Forex Firmaları arasında en çok tercih edilen Garnet Trade %100 müşteri memnuniyeti sunuyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu