EğitimEkonomiFinans

Dairesel Gelir Akışı

Dairesel Gelir Akışı Diyagramı

Çok temelde dairesel gelir akışında, ekonominin iki temel bileşenine sahibiz:

  • Firmalar; İşçilere ücret ödeyen ve çıktı üreten şirketler.
  • Haneler; Mal tüketen ve firmalardan ücret alan bireyler.

Bu dairesel gelir akışı aynı zamanda Milli Gelirin hesaplanmasının üç farklı yolunu da göstermektedir. Milli hasıla; Firmalar tarafından üretilen çıktının toplam değeri. Milli gelir;(kar, temettü, gelir, ücret, kira) Ekonomide insanların aldığı toplam gelirdir. Örneğin, firmalar çıktıyı üretmek için işçilere ödeme yapmak zorundadır. Bu nedenle gelir firmalardan hanehalklarına akmaktadır. Ulusal Harcama. Mal ve hizmetlere harcanan toplam tutar. Örneğin, hanehalkları işten aldıkları ücretlerle firmalar tarafından üretilen malları satın alabilirler. Dolayısıyla harcamalar firmalara geri dönüyor. Bu basit bir ekonomik modeli temsil eder; herhangi bir devlet müdahalesi olmayan kapalı bir ekonomidir.

Devlet ve Gelir

Gerçek dünyada, daha karmaşıktır. Ayrıca iki bileşen daha ekliyoruz: Devlet; Devlet, firmalara ve tüketicilere vergi verir ve ardından para harcar, ör. sağlık ve eğitim. Yabancı sektör; Yurtdışına ihracat satıyoruz ve ithalat alıyoruz. Bu nedenle, bir ülke ile dünyanın geri kalanı arasında bir para akışı vardır. Döngüsel Gelir Akışına Para Çekme

Para çekme işlemleri, dairesel akıştan para çeken öğelerdir. Bu şunları içermektedir:

  • Tasarruf  (tüketimi finanse etmek için kullanılmayan para, örneğin bir bankada biriktirilmiş)
  • İthalat(yabancı mal almak için yurt dışına gönderilen para)
  • Vergiler(devlet tarafından toplanan para, örneğin gelir vergisi ve KDV
  • Dairesel Gelir Akışına Yapılan Enjeksiyonlar
  • Döngüsel gelir akışına para koyan harcama.
  • Yatırım . Firmalar tarafından sermaye stoku satın almak için yatırılan para.
  • İhracat . Yurtiçinde üretilen malları satın almak için yurtdışından gelen para.
  • Devlet harcamaları. Devlet sosyal yardımları, altyapı harcamaları.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu