Ekonomi

Çevre Ekonomisi

Çevre Ekonomisi Nedir?

Çevre ekonomisi, dünya çapında çevre politikalarının ekonomik etkilerini inceleyen bir ekonomi disiplinidir. Ana odak noktası, çevresel ve doğal kaynakların verimli bir şekilde tahsisi ve alternatif çevre politikalarının hava kirliliği, su kalitesi, toksik maddeler, katı atık ve küresel ısınma gibi çevresel zararlarla nasıl başa çıktığıdır.

Çevre Ekonomisinin Kökenleri

Çevre ekonomisinin kökenleri, özellikle batı dünyasında sanayileşmenin bir patlama yaşadığı ve endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin artan bir endişe haline geldiği 1960’lara kadar uzanmaktadır. Çevresel bozulmanın algılanan olumsuz sonuçları nedeniyle çevresel aktivizm de artmaya başladı. Dünya, hızlı ekonomik büyümenin ve bunun çevreye olan sonuçlarının farkına vardı.

Çevre ekonomistleri çevreyi, dünyanın sakinlerine kolaylıklar ve yaşam destek işlevleri sağlayan bir doğal sermaye biçimi olarak görürler. Çevre ekonomisi, verimsiz doğal kaynak tahsisi, piyasa başarısızlığı, olumsuz dışsallıklar ve kamu mallarının yönetimi gibi konularla ilgilenen neoklasik yaklaşıma dayanıyordu.

Hareket zaman içinde geliştikçe, çevre ve ekonomi arasındaki ilişkiyle ilgili diğer karmaşık ayrıntılar da ortaya çıktı. Çalışma, dünya çapında çağdaş çevre politikalarına ve düzenlemelerine yol açan güçlü çevresel argümanlar ve önermeler getirdi. 1972’de Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) başta olmak üzere yeni çevre kuruluşlarının kurulmasına yol açtı.

Çevre Ekonomisi Nedir?

Çevre Ekonomisinin Kapsamı

Çevre politikalarının tasarımında ve uygulanmasında çevre ekonomisinin rolü; disiplinin ana kaygısıdır. Çevre ekonomisinde üç önemli soru ortaya çıkar:

  • Ekonomik ve kurumsal ilişkiler açısından çevresel zorluklara ne sebep olur? Soru, kirlenmemiş hava, temiz çevre, doğal manzaralar vb. gibi çevresel mallar için ya var olmayan ya da eksik pazarlar olduğu gerçeğine dayanan piyasa başarısızlığı kavramını araştırmaktadır; bu nedenle, çevresel kaynakların verimli bir şekilde tahsis edilmesi olası değildir.
  • Kirlilik ve diğer etkenler yoluyla çevresel bozulmanın parasal değeri ve çevresel zararın önlenmesi ve ortadan kaldırılmasındaki gelişmelerin değeri nedir? Değişkenlerin ölçüm ve tahmin yöntemleri, çevre ekonomisinin önemli bir yönüdür.
  • Çevresel kaliteyi iyileştirmek ve çevresel zararı caydırmak için ekonomik teşvikler ve çevre politikaları nasıl etkin bir şekilde tasarlanabilir? Ekonomik teşviklerin ve çevre politikalarının ve yönetmeliklerin eleştirel değerlendirmesi, amaçlanan hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını bulmak için çok önemlidir.

Garnettrade güvenilir mi gibi soruları garnet trade internet sayfasından inceleyebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu